Cordoba International School (CIS) bedriver utbildning från förskoleklass till åk 9.
CIS är öppen för alla barn och elever och verksamheten finansieras via den kommunala skolpengen.

Vi följer de nationella styrdokumenten, som t ex läroplanen, våra elever deltar i de nationella proven och vi använder oss av det nationella betygssystemet.

CIS driver förstklassig utbildning som ska vara det mest attraktiva valet för elever och föräldrar.
CIS utbildar den nya generationen mot framtidens moderna samhälle genom att ge högklassig och innovativ utbildning.

Vi förbereder våra elever för en global ekonomi där jobben kommer att kräva kunskaper  i naturvetenskap, teknik, matematik  och entreprenörskap för att vi ska kunna skapa ett
hållbart samhälle.

Detta samhälle kommer också att kräva människor med förmåga till etiska ställningstaganden och därför är en integration av värdegrunden
i alla ämnen en del av vårt arbetssätt.

Vår pedagogiska ambition är att alltid ligga i framkant med att ta till oss forskningsrön samt beprövade metoder.

Vi arbetar med moderna pedagogiska redskap såsom Naturvetenskap och Teknik för alla,
Informations- och Kommunikationsteknik samt projektbaserat lärande.

Vi prioriterar kvalitet framför kvantitet och ser därmed en styrka med en mindre skola där varje barn får bli sedd och bekräftad.

Ämnet ”Skolans val” är en fördjupning i de samhällsorienterande ämnena.

När barnen är trygga i sin identitet blir de ansvarsfulla, stabila och delaktiga samhällsmedborgare.

Cordobaskolan ska skapa förutsättningar för att utveckla barn och vuxna som lär,
trivs, mår bra, tar hand om varandra och sin skola och ser möjligheter.

Vi vill att eleverna utvecklar ett självförtroende och känna tillit till
att det inte finns några gränser för deras framtid.

En framtid där deras kultur och religion ger dem
vägledning och är en naturlig del av livet.

De ska hos oss bli rustade med de verktyg de behöver
för att skapa ett framgångsrikt liv.

KUNSKAPER OCH VÄRDERINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID