Naturvetenskap och teknik för alla

NTA – Naturvetenskap och teknik för alla är ett skolutvecklingsprogram som riktar sig till
Svenska skolor och förskolor. Modellen är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik
och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

nta01

 

 NTA är ett frågebaserat och undersökande arbetssätt.
Eleverna ges möjlighet att aktivt söka svar på frågor, undersöka och experimentera.
NTA bidrar med elev- och lärarhandledning samt med material och idéer i
form av bland annat teman såsom: vatten, ljud, balansera och väga, magneter och motorer mfl.

 NTA arbetssättet bidrar till ett ökat engagemang hos både lärare och elever.
Lärandet blir dessutom kontextualiserat genom samarbeten med lokala företag, högskolor och universitet.

 För att veta mer om NTA är ni välkomna att besöka deras hemsida.

Varför Andalusien och Cordoba?

bild2andalus

 

Skolans namn härstammar från staden Córdoba som var huvudstaden
i Spanien under den Andalusiska tidsperioden.

Vår skola finner inspiration i fenomenet Andalusien som var  ett multikulturellt
samhälle där människor av olika kulturer levde sida vid sida i jämlikhet och harmoni. 

bild01andalus

 

Under medeltiden var Córdoba ett viktigt centrum för vetenskapliga studier.
Man gjorde enastående upptäckter som ledde till stora vetenskapliga framsteg.

Studenter från hela Europa reste till Córdoba för att studera.
Man hade bla ett bibliotek med över 500.000 titlar.

1001 Inventions – Upptäck den muslimska civilisationens bestående arv

1001 Inventions är ett globalt och prisbelönt varumärke. Varumärkets syfte är att
verka för kunskapsinsamling, bevarande samt upplysning om det muslimska
kultur- och vetenskapsarvets historiska och nutida betydelse.

1001 Inventions producerar böcker, filmer, utbildningsmaterial samt
uppmärksammade utställningar för allmänheten.

1001Inventionsbild01

Deras utställningar har bland annat visats i New York, Washington DC,
London, Istanbul, Kuala Lumpur, Doha mfl. Under 2013 kommer
utställningen även till Sverige till Värmlands museum i Karlstad.

 1001 Inventions har offentligt uppmärksammats och hyllats av
internationellt kända profiler såsom Prince Charles,
Recep Tayyip Erdogan samt Hillary Clinton.

1001 Inventions är således ett självskrivet pedagogiskt redskap
på vår skola och en utmärkt källa till inspiration för både lärare och elever.

För att veta mer om 1001 Inventions är du välkommen att besöka deras hemsida.