Frånvaroanmälan2021-04-26T06:18:18+00:00

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan av elev görs av vårdnadshavaren senast kl 08.30.

Anmäl via infomentor
www.infomentor.se

Vänliga hälsningar
Cordobaskolans expedition.