Information om fritidsverksamhet
Under den skolfria delen av skoldagen och på loven har ditt barn möjlighet att vara på fritidshem och fritidsklubb.
På fritidshem går barn i åldrarna sex till nio. På fritidsklubb går barn från tio till tolv år. Barn i behov av särskilt stöd, med större omsorgsbehov, kan gå kvar i fritidshemmet även efter att de fyllt tio år.

ANSÖKAN
Intresseanmälan till fritidshem görs i samtidigt som ansökan om skolplats. När ni blivit beviljade skolplats så ansöker ni om en plats på fritidshem genom att  använda blanketten: Placerings- och inkomstblankett. För de elever som åker skolskjuts är det obligatoriskt att vara inskriven i fritidsverksamheten eftersom barnen måste vara där under tiden de väntar på att åka hem.

AVGIFT
Avgiften för plats på fritidshem grundar sig på ditt hushålls inkomst och hur många barn du vill ha plats för. Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig. För fritidsklubb gäller däremot en fast avgift per termin.

UPPSÄGNING
Du ska säga upp ditt barns plats på fritidshemmet eller fritidsklubben om du inte längre vill ha den. Om du vill säga upp en plats ska du göra det skriftligen till skolan.

På uppsägningen anger du:
-Barnets personnummer,
-Barnets namn,
-Vilket datum som blir barnets sista dag på fritidshemmet/klubben.

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då din uppsägning kommer in till skolan. Du betalar avgiften under uppsägningstiden.
Om ni bor i en annan kommun än Stockholm stad ska uppsägning av fritidshem göras till kommunen som skolan ligger i.

Du behöver även skicka in en uppsägning till skolan med brev eller e-post, gärna med uppsägningen från hemkommunen bifogad. Ange att det gäller en uppsägning på fritidshem och skriv:

-Barnets personnummer
-Barnets namn
-Vilket datum som blir barnets sista dag på fritidshemmet

FRITIDSKLUBB
Du ansöker till och betalar för en fritidsklubbsplats en termin i taget. Även här är det en månads uppsägningstid. Terminsavgiften återbetalas dock inte vid uppsägning.