Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan av elev görs av vårdnadshavaren senast kl 08.15.

Anmäl via Infomentor
www.infomentor.se

Vänliga hälsningar
Cordobaskolans expedition.