Frånvaro2020-02-10T13:19:11+00:00

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan av elev görs av vårdnadshavaren senast kl 08.15.

Anmäl via Infomentor
www.infomentor.se

eller via mejl/sms

Uppge alltid Namn, Efternamn och Klass vid anmälan.

Mejl: info@cordobaskolan.se
Sms: 076-866 51 75

Vänliga hälsningar
Cordobaskolans expedition.