Elev & Vårnadshavare2021-08-13T13:08:14+00:00

Information till elever och vårdnadshavare….

Information om skolstarten:
Torsdagen den 19e augusti
Tid för upprop: 9-11 i respektive klassrum
Förskoleklasserna samlas på skolgården
Ingen skolskjuts
Fritidshemmet är öppet som vanligt

Fredagen den 20e augusti är en vanlig skoldag, dock slutar alla elever 13.30