Loading...
Om oss2019-03-18T09:09:21+00:00

Cordoba International School (CIS) bedriver utbildning från förskoleklass till åk 9.
CIS är öppen för alla barn och elever och verksamheten finansieras via den kommunala skolpengen.

Vi följer de nationella styrdokumenten, som t ex läroplanen, våra elever deltar i de nationella proven och vi använder oss av det nationella betygssystemet.

Huvudman: Alm Education AB

Ledning: Skolan leds av Rektor Naima Ström som ingår i Alm Education ABs ledningsgrupp och sitter även i styrelsen i Alm Education AB.

Antal elever: Vi har klasser med mellan 15-25 elever och kan ta emot ca 150-200 elever i åk F-5 och senare ca 80-100 elever i åk 6-9.

Lokaler: Alm Education ABs verksamheter bedrivs i för verksamheten lämpligt utformade hyrda lokaler. Hyresvärdar är kommunala eller privata
fastighetsbolag. Verksamhetside

CIS driver förstklassig utbildning som ska vara det mest attraktiva valet för elever och föräldrar. CIS utbildar den nya generationen mot
framtidens moderna samhälle genom att ge högklassig och innovativ utbildning.

Vi förbereder våra elever för en global ekonomi där jobben kommer att
kräva kunskaper  i naturvetenskap, teknik, matematik  och entreprenörskap för
att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle.

Detta samhälle kommer också att kräva människor med förmåga till etiska ställningstaganden och därför är en integration av värdegrunden
i alla ämnen en del av vårt arbetssätt.

Vår pedagogiska ambition är att alltid ligga i framkant med att ta till oss forskningsrön samt beprövade metoder.

Vi arbetar med moderna pedagogiska redskap såsom Naturvetenskap och Teknik för alla, Informations- och Kommunikationsteknik
samt projektbaserat lärande.

Vi prioriterar kvalitet framför kvantitet och ser därmed en styrka med en mindre skola där varje barn får bli sedd och bekräftad.

Vår skola har en muslimsk profil i syfte att bekräfta och aktivt bidra till elevernas identitetsutveckling.

Ämnet ”Skolans val” är en fördjupning av ämnet Religionskunskap
där vi behandlar religionen Islam.

Vi har även undervisning i Arabiska språket inom ramen för Skolans val.

När barnen är trygga i sin identitet blir de ansvarsfulla,
stabila och delaktiga samhällsmedborgare.

Cordobaskolan ska skapa förutsättningar för att utveckla barn och vuxna som lär,
trivs, mår bra, tar hand om varandra och sin skola och ser möjligheter.

Vi vill att eleverna utvecklar ett självförtroende och känna tillit till
att det inte finns några gränser för deras framtid.

En framtid där deras kultur och religion ger dem
vägledning och är en naturlig del av livet.

De ska hos oss bli rustade med de verktyg de behöver
för att skapa ett framgångsrikt liv.

KUNSKAPER OCH VÄRDERINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID