Skolskjuts2020-09-03T08:25:41+00:00

Information angående skolskjuts för elever i Cordoba International School.
Möjligheten att få skolskjuts för resor till och från skolan:
Kostnadsfri skolskjuts kan erbjudas för en elev om avståndet mellan skolan och bostaden är längre än nedan angivna km gångväg.

Avståndskrav:
År 1-3 2 km gångväg
År 4-6 3 km gångväg

Detta innebär att de som bor i Akalla och de flesta som bor i Husby inte kommer att kunna få skolskjuts. Man kan heller inte få skolskjuts om man normalt själv ordnar skjuts till sitt barn. Vi föredrar att elever åker kommunalt från och med åk 4. Man kan endast få skolskjuts efter åk 4 på grund av särskilda skäl och om sådana finns ska detta angivas i ansökan. Bedömning görs från fall till fall och kan bara beviljas om det finns platser över.

SL-kort
Elever i åk 4-9 kan ansöka om SL-kort.

Hur ansöker man?
En ansökan beviljas läsårsvis vilket innebär att en ny ansökan måste inlämnas inför varje nytt läsår. Ansökan lämnas senast maj.
Ansökan om skolskjuts eller SL-kort kan göras både skriftligt på särskild blankett eller på skolans hemsida under fliken ansökan.

Tidtabell och upphämtningsplats
Från vecka 33 kommer information om tidtabell och upphämtningsplatser att läggas ut på skolans hemsida: cordobaskolan.se
Vi kommer att ha fasta tider som kan komma att justeras under de första veckorna på terminen när vi ser hur det fungerar.

Beslut
Beslut om skolskjuts meddelas innan skolavslutningen i juni. Om ni angivit e-post adress kommer ni att få svaret via den. Om du redan fått ett muntligt beslut ska ni ändå skicka in en ansökan för att vi ska kunna administrera på ett säkert sätt.

Vid frågor gällande skolbussen mejla till: bilal.halawi@cordobaskolan.se
Telefontid: 8:30 – 14:30
Telefon: 0709 – 607 153
Ansökan om skolskjuts: Klicka här

MÄRSTA /UPPLANDS VÄSBY /SOLLENTUNA

Avgång Från Skolan 15:15

Departure From School 15:15

Hållplats Morgon Hållplats Eftermiddag
Märstadal 6:35 Silverdals Kapell 15:25
Märsta Station 6:38 Bagarbyvägen 15:30
Norrbackavägen 6:39 Ryttargatan 15:45
Midgårdsvägen 6:45 Sadelgatan 15:46
Frejgatan 6:48 Vilundaparken 15:50
Arlandagymnasiet 6:50 Sigma Centrum 15:55
Baldersgatan 6:51 Kungshörnet 16:10
Vidargatan 6:52 Märstadal 16:13
Tingvalla 6:57 Märsta Station 16:18
Kungshörnet 7:00 Norrbackavägen 16:19
Sigma Centrum  7:15 Midgårdsvägen 16:27
Ardennergatan  7:18 Frejgatan 16:29
Sadelgatan 7:19 Arlandagymnasiet 16:30
Ryttargatan 7:20 Baldersgatan 16:31
Silverdals Kapell 7:35 Vidargatan 16.32
Bagarbyvägen 7:40 Tingvalla 16:37

Alla avgångstider är cirka tider, bussen kan avgå före eller senare, därför är det viktigt att vara ute på hållplats i god tid. 

All departures are approximately times, the bus can depart earlier

or later, so it’s important to be out on time in good time.

BARKARBY/ JAKOBSBERG/ HJULSTA

Avgång Från Skolan 15:15

Departure From School 15:15

Hållplats Morgon Hållplats Eftermiddag
Stor torget (Barkarby) 6:30 Stor torget (Barkarby) 15:25
Jakobsberg Sjukhus 6:35 Jakobsberg Sjukhus 15:35
Dackevägen 6:36 Dackevägen 15:36
Tallbohov 6:37 Tallbohov 15:37
Söderbyhöjden 6:39 Söderbyhöjden 15:39
Hammarskogen 6:40 Hammarskogen 15:40
Hidinge backen 6:45 Hidinge backen 15:52
Dyvingegränd 6:46 Dyvingegränd 15:33
Hjulsta 6:48 Hjulsta 15:45

Alla avgångstider är cirka tider, bussen kan avgå före eller senare, därför är det viktigt att vara ute på hållplats i god tid. 

All departures are approximately times, the bus can depart earlier

or later, so it’s important to be out on time in good time.

TENSTA/RINKEBY

Avgång Från Skolan 16:15

Departure From School 16:15

Hållplats Morgon Hållplats Eftermiddag
Sotingeplan 7:35 Rinkebysvängen 16:25
Tensta Centrum 7:36 Mjölbyplan 16:27
Risingeplan 7:37 Rinkeby Centrum 16:28
Krällingegränd 7:38 Bytorget 16:30
Bytorget 7:42 Krällingegränd 16:32
Rinkeby Centrum 7:43 Risingeplan 16:35
Mjölbyplan 7:44 Tensta Centrum 16:36
Rinkebysvängen 7:45 Sotingeplan 16:37

Alla avgångstider är cirka tider, bussen kan avgå före eller senare, därför är det viktigt att vara ute på hållplats i god tid. 

All departures are approximately times, the bus can depart earlier

or later, so it’s important to be out on time in good time.Departure times are approximately times, the bus can depart earlier or later

SUNDBYBERG

Avgång Från Skolan 15:15

Departure From School 15:15

Hållplats Morgon Hållplats Eftermiddag
Mjölnerbacken 42  6:55 Mjölnerbacken 42  15:30
Skidbacken 40 7:00 Skidbacken 40 15:35
Spelmanshöjden 7:05 Spelmanshöjden 15:40
Friluftsvägen 7:15 Friluftsvägen 29 15:50
Järva Skjutbaneväg 35 7:25 Järva Skjutbaneväg 35 16:00
Ladugårdsgatan 22 7:30 Ladugårdsgatan 22 16:05

Alla avgångstider är cirka tider, bussen kan avgå före eller senare, därför är det viktigt att vara ute på hållplats i god tid. 

All departures are approximately times, the bus can depart earlier

or later, so it’s important to be out on time in good time.

Kista/Ärvinge

Avgång Från Skolan 16:30

Departure From School 16:30

Hållplats Morgon Hållplats Eftermiddag
Saltholmsgränd 8:00 Saltholmsgränd  16:40
Roskildegränd  8:05 Roskildegränd  16:45

Alla avgångstider är cirka tider, bussen kan avgå före eller senare, därför är det viktigt att vara ute på hållplats i god tid. 

All departures are approximately times, the bus can depart earlier

or later, so it’s important to be out on time in good time.

Regler för skolskjuts

Vem Har rätt till skolskjuts

Under 2014 när vi startade skolbussen hade Cordobaskolan en buss att transportera sina elever med. Skolledningens beslut var att erbjuda platser på skolbussen till elever upp till Åk 3 med  undantag för äldre elever från Åk 4 och uppåt i mån av platser.

Nu När skolan har expanderat och antal elever ökat skaffade skolan fler bussar och intresset för skolskjuts ökade kraftigt. Därför kommer vi från och med läsåret 2018/2019 att endast kunna erbjuda platser på skolbussen till elever upp till Åk 3 samt elever med särskilda skäl, detta kräver att vårdnadshavare inkommer med skriftligt separat ansökan. Platser till elever med särskilda skäl kommer att erbjudas i mån av platser.

För dem elever som går i Åk 4 till Åk 9 kommer skolan att erbjuda SL-kort enligt bestämmelserna från Stockholms stad, mer om detta kan ni läsa på länken nedan.

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Resor-till-och-fran-skolan1/

Våra Chaufförer och värdar

Cordobaskolan har totalt 6 busschaufförer och 4 värdar som jobbar med skolskjuts körningar. Samtliga är utbildade och medvetna om vilka ansvar dem har över eleverna som åker skolbuss.

– Busschaufförer ansvarar över eleverna från att eleven kliver in i bussen tills eleven stiger av.

– Busschaufförer ansvarar för att eleverna kommer med rätt buss och lämnas vid rätt hållplats.

– Bussvärdar hjälper till att samla eleverna till bussarna, ser till att samtliga elever åker säkert, tar hand om konflikter som kan förekomma under resan och rapporterar till skolbuss ansvarig samt säga till så att ingen missar och går av bussen.

Vid Hållplatsen

– Var ute i god tid vid hållplatsen så att eleverna inte missar skolskjutsen

– Bussen har inte möjlighet och vänta in försenade elever

– Om eleven missar skolskjuts är det föräldrarnas ansvar och se till att eleven lämnas till       skolan, ersättnings skjuts kan ej erhållas senare.

– Stå stilla på hållplatsen till dess att bussen anlänt och dörrarna öppnas.

– Spring aldrig mot Bussen samt stå inte nära vägkanten.

På/Avstigning

– På/Avstigning sker alltid genom framdörren

– Visa hänsyn och hjälp yngre elever, släpp gärna På/Av dem först

– Vi går På/Av bussen en och en, vi trängs INTE och knuffas INTE

– Vi korsar inte vägen om det inte finns något övergångsställe

– För bättre sikt på vägen vänta tills bussen har lämnat hållplatsen

Ombord

– Vi lyssnar på busschauffören och bussvärden

– Vi är snälla och visar respekt mot varandra

– Sitt stilla på era platser under hela bussresan

– Säkerhetsbälte måste användas under hela bussresan

– Vi springer INTE ombord på bussen

– Vi klättrar INTE på sätet

– Vi skräpar INTE ner bussen, vi använder papperskorgarna

– All skadegörelse anmäls till skolledningen.

 

Tänk på följande

Meddela alltid om du INTE ska åka med bussen till och från skolan

– Tidtabell tiderna är Alltid cirka tider därför är det viktigt att ni ute i god tid vid hållplatsen.

Anvisad tid för hämtning och lämning kan komma att ändras beroende på oförutsedda händelser i trafiken, som olyckor och köer, samt försenade aktiviteter i skolan.

– Meddela alltid skolan om adressändring om ni flyttar och alltid uppdatera kontaktuppgifter
Meddela skriftligt om ni tillåter era barn att gå hem själva från hållplatsen och detta sker på eget ansvar.

– Bussen har INTE möjlighet och vänta in försenade föräldrar vid lämning av eleverna

– Missar föräldrarna att hämta barnen vid hållplatsen åker barnen tillbaka till skolan, föräldrarna ansvara själva att hämta från skolan.

– SMS skickas alltid med information när bussen lämnar skolan.

Kontaktuppgifter
– Busschaufför: 0709-960 71 53

– Skolan/Fritids: 08-41047602/  0768-665168