Skolskjuts 2018-01-19T13:13:08+00:00

Information angående skolskjuts för elever i Cordoba International School.
Inför nästa termin gäller följande angående möjligheten att få skolskjuts för resor till och från skolan:
Kostnadsfri skolskjuts kan erbjudas för en elev om avståndet mellan skolan och bostaden är längre än nedan angivna km gångväg.

Avståndskrav:
År 1-3 2 km gångväg
År 4-6 3 km gångväg

Detta innebär att de som bor i Akalla och de flesta som bor i Husby inte kommer att kunna få skolskjuts. Man kan heller inte få skolskjuts om man normalt själv ordnar skjuts till sitt barn. Vi föredrar att elever åker kommunalt från och med åk 4. Man kan endast få skolskjuts efter åk 4 på grund av särskilda skäl och om sådana finns ska detta angivas i ansökan. Bedömning görs från fall till fall och kan bara beviljas om det finns platser över.

SL-kort
Elever i åk 4-9 kan ansöka om SL-kort.

Hur ansöker man?
En ansökan beviljas läsårsvis vilket innebär att en ny ansökan måste inlämnas inför varje nytt läsår. Ansökan lämnas senast den 12 maj för läsåret 2017/2018.
Ansökan om skolskjuts eller SL-kort kan göras både skriftligt på särskild blankett eller på skolans hemsida under fliken ansökan.

Tidtabell och upphämtningsplats
Från vecka 33 kommer information om tidtabell och upphämtningsplatser att läggas ut på skolans hemsida: cordobaskolan.se
Vi kommer att ha fasta tider som kan komma att justeras under de första veckorna på terminen när vi ser hur det fungerar.

Beslut
Beslut om skolskjuts meddelas innan skolavslutningen i juni. Om ni angivit e-post adress kommer ni att få svaret via den. Om du redan fått ett muntligt beslut ska ni ändå skicka in en ansökan för att vi ska kunna administrera på ett säkert sätt.

Vid frågor gällande skolbussen mejla till: skolbuss@cordobaskolan.se
Telefon: 0709 – 607 153
Ansökan om skolskjuts: Klicka här

SKOLBUSS TIDER BUSS NR1

TUR 1 (BARKARBY-JACOBSBERG-HJULSTA-TENSTA)
Morgon Eftermiddag
Stor Torget 6:45 Stor Torget 15:30
Jacobsberg Sjukhus 6:50 Jacobsberg Sjukhus 15:35
Dackevägen 6:51 Dackevägen 15:36
Tallbohov 6:53 Tallbohov 15:38
Söderbyhöjden 6:55 Söderbyhöjden 15:40
Hiddingebacken 7:07 Hiddingebacken 15:52
Dyvingegränd 7:08 Dyvingegränd 15:53
Sotingeplan 7:12 Sotingeplan 15:57
Tensta Centrum 7:13 Tensta Centrum 15:58
Risingeplan 7:15 Risingeplan 16:00
TUR 2 (RINKEBY)
Morgon Eftermiddag
Bytorget 7:45 Rinkebysvängen 16:30
Rinkeby Centrum 7:46 Mjölbyplan 16:32
Mjölbyplan 7:48 Rinkeby Centrum 16:34
Rinkebysvängen 7:50 Bytorget 16:36


SKOLBUSS TIDER BUSS NR2

TUR 1 (MÄRSTA-UPPLANDSVÄSBY-EDSBERG-SOLLENTUNA)
Morgon Eftermiddag
Norrbackavägen 6:45 Bagarbyvägen 15:50
Norrbackaskolan 6:47 Malla silverstolpes väg 15:55
Midgårdsvägen 6:55 Flintlåsvägen 15:58
Arlandagymnasiet 7:00 Edsberg Centrum 15:57
Tingvalla 7:05 Vallundaparken 16:25
Märstadal 7:07 Sigma Centrum 16:30
Märsta Centrum 7:08 Hagängen 16:35
Hagängen (Uppl.) 7:20 Märsta Centrum 16:50
Sigma Centrum (Uppl.) 7:25 Märstadal 16:51
Ekebovägen (Uppl.) 7:30 Tingvalla 16:55
Malla silverstolpes väg 7:40 Arlandagymnasiet 17:02
Flintlåsvägen 7:43 Midgårdsvägen 17:05
Edsberg Centrum 7:45 Norrbackaskolan 17:10
Bagarbyvägen 7:55 Norrbackavägen 17:12
TUR 2 (HUSBY-Kista-ÄRVINGE)
Morgon Eftermiddag
Husby Centrum 8:10 Husby Centrum 15:20
Bergengatan 8:11 Bergengatan 15:21
Tösbergsgatan 8:13 Tösbergsgatan 15:23
Ärvingevägen 8:20 Ärvingevägen 15:30


Regler för skolskjuts

Vid Hållplatsen
– Var ute i god tid vid hållplatsen för att eleverna inte missar skolskjutsen
– Bussen har inte möjlighet och vänta in försenade elever
– Om eleven missar skolskjuts är det föräldrarnas ansvar och se till att eleven lämnas till skolan, ersättningskjuts kan ej erhållas senare.
– Stå stilla på hållplatsen till dess att bussen anlänt, står helt stilla och dörrarna öppnas.
– Spring aldrig mot Bussen samt stå inte nära vägkanten.

På/Avstigning
– På/Avstigning sker alltid genom framdörren
– Visa hänsyn och hjälp yngre elever, släpp gärna På/Av dem först
– Vi går På/Av bussen en och en, vi trängs INTE och knuffas INTE
– Vi korsar inte vägen om det inte finns något övergångsställe
– För bättre sikt på vägen vänta tills bussen har lämnat hållplatsen

Ombord
– Vi lyssnar på buss chauffören och bussvärden
– Vi är snälla och visar respekt mot varandra
– Sitt stilla på era platser under hela bussresan
– Säkerhetsbälte måste användas under hela bussresan
– Vi springer INTE ombord på bussen
– Vi klättrar INTE på sätet
– Vi skräpar INTE ner bussen, vi använder papperskorgarna
– All skadegörelse anmäls till skolledningen.

Tänk på följande
– Meddela alltid om du INTE ska åka med bussen till och från skolan
– Tidtabell tiderna är Alltid cirka tider därför är det viktigt att ni ute i god tid vid hållplatsen.
– Anvisad tid för hämtning och lämning kan komma att ändras beroende på oförutsedda händelser i trafiken, som olyckor och köer, samt försenade aktiviteter i skolan.
– Meddela alltid skolan om adressändring om ni flyttar och alltid uppdatera kontakt uppgifter
– Meddela skriftligt om ni tillåter era barn att gå hem själva från hållplatsen och detta sker på eget ansvar.
– Bussen har INTE möjlighet och vänta in försenade föräldrar vid lämning av eleverna
– Missar föräldrarna att hämta barnen vid hållplatsen åker barnen tillbaka till skolan, föräldrarna ansvara själva att hämta från skolan.
– SMS skickas alltid med information när bussen lämnar skolan.